top of page

VUODEN KOIRA -KILPAILU

Vuoden koira -kilpailu 2023 tulokset on kerätty!

Tulokset on julkaistu kotisivuilla

VUODEN KOIRA -SÄÄNÖT

TOKO - RALLY-TOKO - NÄYTTELY - VETERAANI - PENTU - KÄYTTÖVALIO - PK - MEJÄ - KOIRATANSSI

TOKO -VUOSIPALKINTOSÄÄNNÖT


Vuosipalkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Valkeakosken kennelkerhon jäsenten koirat (myös ohjaajan on oltava kerhon jäsen). Kilpailukausi on 1.1 – 31.12 välinen aika.

Vuosipalkintopisteet lasketaan suoraan kilpailuista saaduista pistemääristä seuraavasti:
- alokasluokassa huomioidaan III- , II- ja I- tulokset kerrottuna kertoimella 1,6
- Avoimessa, voittaja ja erikoisvoittaja luokissa huomioidaan III-, II- ja I-tulokset ilman kerrointa.

Tulosta laskettaessa huomioidaan kilpailukauden aikana kutakin koiraa kohden enintään viisi (5) parasta palkintosijalle määräävää tulosta.

Koiran omistajan on itse ilmoitettava koiransa tulokset kerhon lajivastaavalle tai muulle asiaa hoitavalle henkilölle 31.1 mennessä. Myöhässä olevia tuloksia ei hyväksytä. Vuosipalkinto luovutetaan kilpailukauden päätyttyä seuraavan kevään vuosikokouksessa tai muussa hallituksen ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoa seuraa kansio, johon palkinnon saaja laittaa omalla kustannuksellaan voittajakoiran valokuvan sekä merkitsee samalle sivulle kuvan kanssa
kilpailuvuoden, koiran rodun ja nimen sekä omistajan / ohjaajan nimen.

Lisäpisteet
Koulutustunnus +5 pistettä
SM-koe (sijat 1-3) +10 pistettä
SM-koe (sijat 4-6) +5 pistettä
PiirM-koe (sijat 1-3) +7 pistettä
PiirM-koe (sijat 4-6) +3 pistettä
Rotumestaruus (sijat 1-3) +7 pistettä
Rotumestaruus (sijat 4-6) + 3 pistettä


RALLY-TOKO -VUOSIPALKINTOSÄÄNNÖT


Vuosipalkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Valkeakosken kennelkerhon jäsenten koirat (myös ohjaajan on oltava kerhon jäsen). Kilpailukausi on 1.1 – 31.12 välinen aika.

Tulosta laskettaessa huomioidaan kilpailukauden aikana kutakin koiraa kohden enintään viisi (5) parasta hyväksyttyä tulosta. Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen ratkaisee saatujen 95-100 pisteen tulosten lukumäärä. Näidenkin mennessä tasan ratkaisee saatujen 90-94 pisteen tulosten
lukumäärä, jne.

Koiran omistajan on itse ilmoitettava koiransa tulokset kerhon lajivastaavalle tai muulle asiaa hoitavalle henkilölle 31.1. mennessä. Myöhässä olevia tuloksia ei hyväksytä. Jäsenyys tarkistetaan.

Vuosipalkinto luovutetaan kilpailukauden päätyttyä seuraavan kevään vuosikokouksessa tai muussa hallituksen ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoa seuraa kansio, johon palkinnon saaja laittaa omalla kustannuksellaan voittajakoiran valokuvan sekä merkitsee samalle sivulle kuvan kanssa
kilpailuvuoden, koiran rodun ja nimen sekä omistajan / ohjaajan nimen.


Pisteet
ALO pistemäärä x 1,00
AVO pistemäärä x 1,05
VOI pistemäärä x 1,10
MES pistemäärä x 1,15

Lisäpisteet
Koulutustunnus +5 pistettä
SM-koe (sijat 1-3) +10 pistettä
SM-koe (sijat 4-6) +5 pistettä
PiirM-koe (sijat 1-3) +7 pistettä
PiirM-koe (sijat 4-6) +3 pistettä
Rotumestaruus (sijat 1-3) +7 pistettä
Rotumestaruus (sijat 4-6) + 3 pistettä


VUODEN NÄYTTELYKOIRA PALKINNON SÄÄNNÖT


Kiertopalkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Valkeakosken Kennelkerhon jäsenten koirat. Kilpailukausi on 1.1 - 31.12 välinen aika.

1. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi (5) parasta tulosta seuraavin rajoituksin: kansainvälisiä ja rodun pääerikoisnäyttelyitä otetaan huomioon yhteensä enintään kaksi (2), loput kansainvälisistä ja rodun erikoisnäyttelyistä voidaan laskea mukaan kansallisina näyttelyinä.

2. Ulkomailla saadut tulokset huomioidaan, mikäli tulosten liitteenä on kopio arvostelulomakkeesta.

3. pisteet:
LAATUMAININTA:
Erinomainen + SA 5 pistettä
Erinomainen 2 pistettä

KILPAILULUOKKA:
I 4 pistettä
II 3 pistettä
III 2 pistettä
IV 1 piste

PN/PU -LUOKAN SIJOITUKSET:
PN/PU1 4 pistettä
PN/PU2 3 pistettä
PN/PU3 2 pistettä
PN/PU4 1 piste

ROP 4 pistettä
VSP 2 pistettä

Kansainvälisen näyttelyn sekä rodun pääerikoisnäyttelyn ROP- ja VSP -pisteisiin lisätään (2) pistettä.

RYP:
I 8 pistettä
II 6 pistettä
III 4 pistettä
IV 2 pistettä

BIS:
BIS I 6 pistettä
BIS II 4 pistettä
BIS III 3 pistettä
BIS IV 2 pistettä


4. Jos kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan voittajajärjestys seuraavasti:

a) BIS pisteiden yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee. Jos vielä tasan,

b) RYP pisteiden yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee. Jo vielä tasan,

c) KV ja pääerikoisnäyttelystä saadut lisäpisteet ratkaisee. Jos vielä tasan,

d) ROP/VSP -sijoitusten pisteet ratkaisee. Jos vielä tasan,

e) Hallitus arpoo voittajan

Koiran omistajan on itse ilmoitettava koiransa tulokset sekä seuraavassa kappaleessa luetellut kansiota varten tarvittavat koiran ja omistajan tiedot kerhon lajivastaavalle tai muulle hallituksen nimeämälle henkilölle 31.1 mennessä. Tuloksissa on mainittava onko kyseessä kansainvälinen tai rodun pääerikoisnäyttely, mikäli omistaja haluaa näistä oikeuttavat lisäpisteet. Tulosten postituksessa postileima on ratkaiseva. Myöhemmällä kuin 31.1. leimalla postitettuja tuloksia ei hyväksytä. Jäsenyys tarkistetaan.

Palkinto luovutetaan kilpailukauden päätyttyä seuraavan kevään vuosikokouksessa tai muussa hallituksen ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoa seuraa kansio, johon palkinnon saaja laittaa omalla kustannuksellaan voittajakoiran valokuvan sekä merkitsee samalle sivulle kuvan kanssa kilpailuvuoden, koiran rodun, nimen, sukupuolen, rekisterinumeron, syntymäajan, kasvattajan nimen, omistajan ja saavutetun pistemäärän.

VUODEN NÄYTTELYPENTU PALKINNON SÄÄNNÖT


Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Valkeakosken Kennelkerhon jäsenten koirat. Kilpailu-kausi on 1.1 - 31.12 välinen aika.

1. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi (5) parasta tulosta seuraavin rajoituksin: kansainvälisiä ja rodun pääerikoisnäyttelyitä otetaan huomioon yhteensä enintään kaksi (2), loput kansainvälisistä ja rodun erikoisnäyttelyistä voidaan laskea mukaan kansallisina näyttelyinä. Myös
epävirallisista pentunäyttelyistä saadut pisteet lasketaan ja ovat saman tasoisia, kuin kansallisten näyttelyiden pisteet.

2. Ulkomailla saadut tulokset huomioidaan, mikäli tulosten liitteenä on kopio arvostelulomakkeesta.

3. Pisteet:

Pentuluokka:
I 4 pistettä
II 3 pistettä
III 2 pistettä
IV 1 piste

Kunniapalkinto 3 pistettä.

ROP -pentu 2 pistettä
VSP -pentu 1 piste


Kansainvälisen näyttelyn sekä rodun pääerikoisnäyttelyn ROP ja VSP -pentupisteisiin lisätään (2) pistettä.


4. Jos kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan voittajajärjestys seuraavasti:
a) ROP -pentu pisteiden yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee. Jos vielä tasan,
b) KV ja pääerikoisnäyttelystä saadut lisäpisteet ratkaisee. Jos vielä tasan,
c) Hallitus arpoo voittajan.

Koiran omistajan on itse ilmoitettava koiransa tulokset sekä seuraavassa kappaleessa luetellut kansiota varten tarvittavat koiran ja omistajan tiedot kerhon lajivastaavalle tai muulle hallituksen nimeämälle henkilölle 31.1 mennessä. Tuloksissa on mainittava onko kyseessä kansainvälinen tai rodun pääerikoisnäyttely, mikäli omistaja haluaa näistä oikeuttavat lisäpisteet. Tulosten postituksessa postileima on ratkaiseva. Myöhemmällä kuin 31.1. leimalla postitettuja tuloksia ei hyväksytä. Jäsenyys tarkistetaan.

Palkinto luovutetaan kilpailukauden päätyttyä seuraavan kevään vuosikokouksessa tai muussa hallituksen ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoa seuraa kansio, johon palkinnon saaja laittaa omalla kustannuksellaan voittajakoiran valokuvan sekä merkitsee samalle sivulle kuvan kanssa kilpailuvuoden, koiran rodun, nimen, sukupuolen, rekisterinumeron, syntymäajan, kasvattajan nimen, omistajan ja saavutetun pistemäärän.


VUODEN NÄYTTELYVETERAANI- PALKINNON SÄÄNNÖT


Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Valkeakosken Kennelkerhon jäsenten koirat. Kilpailu-kausi on 1.1 - 31.12 välinen aika.


1. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi (5) parasta tulosta seuraavin rajoituksin: kansainvälisiä ja rodun pääerikoisnäyttelyitä otetaan huomioon yhteensä enintään kaksi (2), loput kansainvälisistä ja rodun erikoisnäyttelyistä voidaan laskea mukaan kansallisina näyttelyinä. Tuloksissa huomioidaan koiran veteraaniluokassa saavuttamat tulokset.

2. Ulkomailla saadut tulokset huomioidaan, mikäli tulosten liitteenä on kopio arvostelulomakkeesta.

3. pisteet:

LAATUMAININTA:
Erinomainen + SA 7 pistettä
Erinomainen 4 pistettä

KILPAILULUOKKA:
I 4 pistettä
II 3 pistettä
III 2 pistettä
IV 1 piste

Veteraanin sijoittuessa myös Paras Narttu/Uros-luokassa, 1 lisäpiste.

Veteraanin ollessa myös ROP, saa 2 lisäpistettä ja veteraanin ollessa myös VSP, 1 lisäpiste.

ROP -veteraani 3 pistettä
VSP -veteraani 2 pistettä

Kansainvälisen näyttely sekä rodun pääerikoisnäyttelyn ROP- ja VSP -veteraanipisteisiin lisätään (2) pistettä.

BIS -VETERAANI:
BIS I 8 pistettä
BIS II 6 pistettä
BIS III 4 pistettä
BIS IV 2 pistettä

4. Jos kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan voittajajärjestys seuraavasti:

a) BIS pisteiden yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee. Jos vielä tasan,

b) KV ja pääerikoisnäyttelystä saadut lisäpisteet ratkaisee. Jos vielä tasan,

c) PN/PU -sijoitusten pisteet ratkaisee. Jos vielä tasan,

d) ROP/VSP -sijoitusten pisteet ratkaisee. Jos vielä tasan,

e) kilpailuluokkien pistemäärä ratkaisee. Jos vielä tasan,

f) Hallitus arpoo voittajan.

Koiran omistajan on itse ilmoitettava koiransa tulokset sekä seuraavassa kappaleessa luetellut kansiota varten tarvittavat koiran ja omistajan tiedot kerhon lajivastaavalle tai muulle hallituksen nimeämälle henkilölle 31.1 mennessä. Tuloksissa on mainittava onko kyseessä kansainvälinen tai rodun pääerikoisnäyttely, mikäli omistaja haluaa näistä oikeuttavat lisäpisteet. Tulosten postituksessa postileima on ratkaiseva. Myöhemmällä kuin 31.1. leimalla postitettuja tuloksia ei hyväksytä. Jäsenyys tarkistetaan.

Palkinto luovutetaan kilpailukauden päätyttyä seuraavan kevään vuosikokouksessa tai muussa hallituksen ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoa seuraa kansio, johon palkinnon saaja laittaa omalla kustannuksellaan voittajakoiran valokuvan sekä merkitsee samalle sivulle kuvan kanssa kilpailuvuoden, koiran rodun, nimen, sukupuolen, rekisterinumeron, syntymäajan, kasvattajan nimen, omistajan ja saavutetun pistemäärän.


KÄYTTÖVALIO-KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT

Valkeakosken kennelkerhon 50-vuotisjuhlan yhteydessä kerhon entinen puheenjohtaja Toivo Saukkonen lahjoitti palkintopokaalin. Lahjoittajan toiveena oli, että pokaalista tehtäisiin kiertopalkinto. Toivo Saukkonen on kerhon historian ensimmäinen, joka saavutti koirallaan käyttövalion arvon palveluskoirakokeessa. Hänen saavutustensa mukaisesti palkinto on nimetty
KÄYTTÖVALIOKIERTOPALKINNOKSI.

Kiertopalkintoon ovat oikeutettuja Valkeakosken kennelkerhon jäsenten koirat ja omistajat/ohjaajat. Jäsenyyden on oltava voimassa, kun viimeinen KVA-arvoon oikeuttava tulos saavutetaan. Omistajan on itse ilmoitettava koiransa tulokset lajivastaavalle tai muulle nimetylle henkilölle/hallitukselle.

Kiertopalkinto tulee palauttaa kerholle palkinnon luovuttamista seuraavan täyden kalenterivuoden jälkeiseen vuosikokoukseen mennessä tai välittömästi, jos joku toinen koirakko on saavuttanut palkintoon oikeuttavat tulokset. Pysyvänä muistona kiertopalkinnon saamisesta kerho antaa kunniakirjan.


PK- VUOSIPALKINTOSÄÄNNÖT


Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Valkeakosken kennelkerhon jäsenet koirineen, ohjaajan on oltava myös kerhon jäsen.

Pistelaskennassa huomioidaan kaikki tuomarin hyväksymät pk-tulokset, riippumatta minkä liiton alaisuudessa kilpailu on järjestetty. Kilpailukausi on 1.1.-31.12 välinen aika. Jäsenyys tarkistetaan.

1. Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi(5) koetulosta

2. Tulokset pisteytetään seuraavasti
- lajista ja luokasta riippumatta lasketaan kaikista kokeista saadut (5 kpl)
pisteet yhteen, poikkeuksena erikoisjälki ,jossa kerroin kolme (3)
- lisäpisteitä annetaan seuraavista
koulutustunnus 10 p
luokannousu 10 p
SM- koe 20 p (sijat 1-3)
SM-koe 15 p (sijat 4-6)
PM(pohjoismaidenmestaruus/NOM)-koe 30 p (sijat 1-3)
PM(pohjoismaidenmestaruus/NOM)-koe 25 p (sijat 4-6)
MM-koe 40p (sijat 1-3)
MM- koe 35p (sijat 4-6)

3. Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen ratkaisee:
– koulutustunnusten määrä
- ykköstulosten määrä

Koiran omistajan on ilmoitettava tulokset määräaikaan mennessä, 31.1. erikseen kerrotulle henkilölle/lajivastaavallesähköpostilla. Tarvittavat tiedot: koiranrotu, koiran nimi, omistaja/ohjaaja ja tulokset täydellisinä (jos niitä ei Koiranetissä näy, laita kopio kilpailukirjasta)

Vuosipalkinto luovutetaan kilpailukauden päätyttyä seuraavan kevään vuosikokouksessa tai erikseen järjestetyssä tilaisuudessa. Palkintoa seuraa kansio ensimmäiselle, joka omalla kustannuksellaan laittaa samalle sivulle koiran ja omistajan/ohjaajantiedot (ks. edellä) ja kuvan sekä kilpailuvuoden.
Vuosipalkinnon saa omaksi, kansio pitää palauttaa kerholle seuraavan vuoden joulukuun loppuun mennessä (31.12.)


MEJÄ- VUOSIPALKINTOSÄÄNNÖT

Kiertopalkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Valkeakosken Kennelkerhon jäsenten koirat. Kilpailukausi on 1.1 - 31.12 välinen aika.

1.Palkinto jaetaan koirakolle, joka kalenterivuoden aikana on saavuttanut kolmessa (3) mejä-kokeessa hyväksytyn tuloksen ja korkeimman yhteenlasketun pistemäärän. Kilpailussa palkitaan myös toiseksi ja kolmanneksi sijoittunut MEJÄ-koira kunniakirjoin.


Pisteet lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti:


Voittajaluokka
1. palkinto 5 pistettä
2. palkinto 4 pistettä
3. palkinto 3 pistettä

Avoinluokka
1. palkinto 3 pistettä
2. palkinto 2 pistettä
3. palkinto 1 piste

2. Pisteiden mennessä tasan ratkaisevat yhteenlasketut koepisteet. Mukaan lasketaan kolmen parhaan kokeen tulokset. Tasapisteissä neljäs tulos ratkaisee.


Koiran omistajan on itse ilmoitettava koiransa tulokset kerhon lajivastaavalle tai muulle asiaa hoitavalle henkilölle 31.1. mennessä. Myöhässä olevia tuloksia ei hyväksytä. Jäsenyys tarkistetaan.


Vuosipalkinto luovutetaan kilpailukauden päätyttyä seuraavan kevään vuosikokouksessa tai
muussa hallituksen ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoa seuraa kansio, johon palkinnon saaja laittaa omalla kustannuksellaan voittajakoiran valokuvan sekä merkitsee samalle sivulle kuvan kanssa kilpailuvuoden, koiran rodun ja nimen sekä omistajan / ohjaajan nimen.

KOIRATANSSI -VUOSIPALKINTOSÄÄNNÖT
Vuosipalkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Valkeakosken kennelkerhon jäsenten koirat
(myös ohjaajan on oltava kerhon jäsen). Kilpailukausi on 1.1 – 31.12 välinen aika.
Tulosta laskettaessa huomioidaan kilpailukauden aikana kutakin koiraa kohden enintään viisi (5)
parasta palkintosijalle määräävää tulosta.
Koiran omistajan on itse ilmoitettava koiransa tulokset kerhon lajivastaavalle tai muulle asiaa
hoitavalle henkilölle 31.1 mennessä. Myöhässä olevia tuloksia ei hyväksytä. Vuosipalkinto
luovutetaan kilpailukauden päätyttyä seuraavan kevään vuosikokouksessa tai muussa hallituksen
ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoa seuraa kansio, johon palkinnon saaja laittaa omalla
kustannuksellaan voittajakoiran valokuvan sekä merkitsee samalle sivulle kuvan kanssa
kilpailuvuoden, koiran rodun ja nimen sekä omistajan / ohjaajan nimen.


HTM ja FS ovat tasavertaisia ja kilpailevat samassa kilpailussa


Kilpailuista saadut pistemäärät lasketaan yhteen seuraavan taulukon mukaan:
TULOS   ALO AVO VOI
26-30      10    12     14
21-25,99   8    10     12
17-20,99   6     8      10
10-16,99   4     6       8
0-9,99       2     4       6
Kunniamaininta/sert 3   6   9
Valioituminen 10 lisäpistettä
Koulutustunnus +5 pistettä
SM-koe (sijat 1-3) +10 pistettä
SM-koe (sijat 4-6) +5 pistettä
PiirM-koe (sijat 1-3) +7 pistettä
PiirM-koe (sijat 4-6) +3 pistettä
Rotumestaruus (sijat 1-3) +7 pistettä
Rotumestaruus (sijat 4-6) + 3 pistettä


Eniten pisteitä saanut voittaa. Jos kaksi parasta päätyy samaan pistemäärään, korkeamman luokan
koria voittaa. Jos koirat ovat samassa luokassa ratkaisee vuoden paras tulos. Jos tämäkin menee
tasan, ratkaisee arpa.

bottom of page